Reglement en spelregels Va en Os proeven

Wedstrijdreglement Vaardigheid en Oefenspringen

 

Artikel 8

a. Bij de Va- en OS Proeven komt men in aanmerking voor een promotiepunt

als men 180 protocolpunten of meer behaalt.

b. Men moet minimaal 2 promotiepunten behalen voor iedere proef.

c. Na het behalen van 1 promotiepunt in de F4 mag een ruiter instromen in de Va1 Proef.

d. Na het behalen van het F4 Diploma mag de ruiter naar keuze instromen in Va1- of

direct instromen in de Va2 Proef.

e. Na het behalen van het Va2 Diploma mag een ruiter opgaan voor de OS1 Proef.

f. Aan de even Va Proef en aan de even OS Proef zijn FNRS Diploma’s verbonden.

g. Na het behalen van minimaal de tweede promotiepunt ontvangt de ruiter een diploma.

Artikel 9

a. De advieshoogte van de sprongen bij vaardigheid en oefenspringen zijn als volgt:

- Va1 hoogte 40 cm

- Va2 hoogte 50 cm

- Va3 hoogte 50 cm

- OS1 hoogte 50 - 60 cm

- OS2 hoogte 50 - 60 cm

b. Indien nodig mag de manegehouder, naar eigen inzicht, het desbetreffende parcours verlagen voor kleine pony’s.

Artikel 10

Een vergissing of een fout bij vaardigheidsproeven en oefenspringen met betrekking tot springen en doorgangen worden bestraft:

- 1e weigering op een hindernis = 2 punten aftrek.

- 2e weigering op dezelfde hindernis = 2e maal 2 punten aftrek (totaal -4).

- 3e weigering op dezelfde hindernis = 3e maal 2 punten aftrek en een 0 en doorgaan naar

het volgende onderdeel in de proef (aftrek voor de weigeringen is totaal -6 en een 0 omdat de hindernis niet gesprongen is).

- bij de 2e maal 3 keer weigeren op dezelfde hindernis volgt uitsluiting.

- bij afwerpen van de bovenste balk = 2 punten aftrek.

- buiten de ring komen wordt beoordeeld als een dressuurmatige vergissing.

- een vergissing of een fout bij vaardigheidsproeven met betrekking tot de dressuur wordt als volgt bestraft: 1e = 2 punten aftrek, 2e = 4 punten aftrek, 3e = 8 punten aftrek en

4e = uitsluiting.

- het nemen van een verkeerde hindernis geldt als een dressuurmatige vergissing.

- één of meerdere afgeworpen balletjes per onderdeel -2*.

 

* Indien een paard/pony met de staart het balletje eraf slaat wordt dit niet als strafpunt aangemerkt. De jury beslist hierover.