Wedstrijdreglement

DRESSUURPROEVEN ( F proeven)

Een ruiter kan na het behalen van een Promotie Punt ( PP ) promoveren naar een hogere proef op de volgende wijze:

  • F1 en F2 promoveren na het behalen van minimaal 2 PP, maximaal 5 PP
  • F3 tot F8 promoveren na het behalen van minimaal 3 PP, maximaal 5 PP
  • F9 tot F20 promoveren na het behalen van minimaal 4 PP, maximaal 5 PP

Het behalen van 210 punten of meer geeft recht op een PP. Men mag instromen tot F6 niveau.

Om te promoveren naar een hogere proef moet het gemiddelde van het aantal gereden proeven minimaal 217 zijn. Het moment van promoveren wordt door de instructeur en het wedstrijdsecretariaat bepaald!!

Bij de F2-F4-F6 –F8 en F10 proeven hoort ook een theorie-examen. Wanneer men  voor de 1e keer in deze proef start,  dient de theorie gemaakt te worden voor het rijden van de proef.  In het theorie-examen mogen maximaal 3 fouten gemaakt worden. Indien voor de  proef geen PP wordt gehaald  en voor de theorie wel een voldoende, mag men de volgende keer alleen de proef rijden en geldt de theorie van de vorige keer. Als men de 2e gereden proef geen PP heeft behaald dan moet ook de theorie weer opnieuw worden gemaakt. Na het behalen van  het aantal benodigde PP in de even F proeven en een voldoende voor het theorie-examen ontvangt de ruiter een diploma.

VAARDIGHEIDSPROEVEN ( Va proeven)

De Va proeven zijn ontwikkeld om ruiters meer balans en behendigheid te leren. Naast het rijden van enkele figuren, zitten er in deze  proeven ook extra onderdelen zoals slalommen, balkjes draven, poortjes passeren en een kleine hindernis springen. Ook wordt de verlichte zit beoordeeld. Ruiters die 1 PP hebben behaald in de F4 mogen starten in de Va 1. Een puntentotaal van 180 in de Va1, is 1 PP en bij 2 PP mag er gestart worden in de Va2. Zijn er 2 PP gehaald in de Va2, dan is het diploma Vaardigheid behaald. Ook mag een ruiter die het diploma behaald heeft van F4 niveau opgaan voor de Va2.

Er kan ook nog worden doorgegaan naar de VA3, waarbij de ruiter wordt voorbereid op het springen (S proeven). De VA3 proef is een mix tussen een rijproef en een springparcours.

SPRINGEN ( S proeven)

Deelname aan de springparcoursen is mogelijk na het behalen van het F6 diploma.

Springparcoursen zijn ingedeeld in: S30-S40-S50-S60-S70-S80-S90

Bij het behalen van 42-48 punten behaalt de ruiter 1 PP en bij het behalen van 49 punten of meer 2PP. Bij 10 of meer PP mag men een 10 cm hoger parcours springen. Men mag instromen tot en met de klasse S60. Ruiters die nog geen F6 niveau rijden kunnen meedoen aan het bixie springen.

Meer informatie over de proeven, reglementen en de leerstukken voor de theorie staan in het boek “LEER PAARDRIJDEN MET PLEZIER” en is te koop bij het secretariaat voor € 22,50

 

RUBRIEKEN

Per 1 januari  2014 zullen de wedstrijden worden ingedeeld in 5 rubrieken.

  1. Juniorenrubriek F1 en F2
  2. Juniorenrubriek, ruiters tot 18 jaar, F3 – F20
  3. Seniorenrubriek, ruiters 18 jaar en ouder ( volwassenen), alle niveau’s
  4. Stalhoudersrubriek, ruiters met eigen, lease of verzorgpaard/pony, alle niveau’s
  5. Gastenrubriek, ruiters die geen lescontract bij PSC ’n Langnjan hebben.

 

AANMELDEN VOOR DE WEDSTRIJDEN

Op de website www.langnjan.nl onder de button “agenda” is  een wedstrijdplanning voor het hele jaar en wordt ook een sluitingsdatum voor opgave vermeld. Onder de button “ PSC ’n Langnjan”  zijn de opgave formulieren te vinden. Aanmelden voor de wedstrijden kan uitsluitend digitaal. Na de sluitingsdatum is het niet meer mogelijk zich nog op te geven en kan er dus niet meer deelgenomen worden. De kosten voor deelname worden automatisch geïncasseerd. Bij afmelding voor de wedstrijd na de sluitingsdatum is het financiële risico voor de deelnemer en wordt dus niet terug betaald. Ruiters die zich opgeven na sluitingsdatum zal € 2.50 administratiekosten in rekening worden gebracht. Daar wij streven naar een evenredig gebruik van de paarden en pony’s tijdens de wedstrijden wordt het paard of pony waarop gereden wordt en de tijd van starten tijdens de wedstrijden bepaald door de instructeur en het wedstrijdsecretariaat.

 

STARTLIJSTEN EN MELDING SECRETARIAAT

De startlijsten staan 3 a 4 dagen voor de wedstrijd op www.langnjan.nl.

Ruiters die met een eigen of verzorg paard of pony deelnemen aan de wedstrijden ( uitgezonderd pensionhouders) dienen ook het paspoort van het paard of pony met een geldige enting in te leveren bij het secretariaat.

Wijzigingen met betrekking tot de startlijst kunnen alleen in overleg met het wedstrijdsecretariaat, telefonisch of via de mail en dus niet met de instructeur. Wijzigingen die niet in overleg met  het secretariaat geschieden worden niet in behandeling genomen.

Op de dag van de wedstrijd dienen de deelnemers zich te melden  bij het wedstrijd secretariaat met een geldig ruiterpaspoort en krijgt iedere ruiter een startnummer. Dit startnummer dient duidelijk zichtbaar gedragen te worden en weer ingeleverd te worden na het rijden bij het secretariaat. Zonder ruiterpaspoort en startnummer kan er niet worden gestart.

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

Tijdens de clubkampioenschappen  gelden de bovenstaande regels en zijn er twee rubrieken:

- dressuur ( 2 proeven)

- klassiek springen

Voor iedere ruiter die meedoet aan de clubkampioenschappen is de dressuur een verplichte rubriek. Er wordt twee keer een dressuur proef gereden. Er worden dan de F proeven verreden. Daarnaast kan men kiezen of men meedoet aan het klassiek springparcours (S proeven dus ook pp).

Clubkampioen

Om clubkampioen te kunnen worden,  dient men twee dressuur proeven te rijden en een klassiek springparcours af te leggen. De dressuurproef met het hoogst aantal punten en de punten van het  springparcours worden bij elkaar opgeteld en daaruit komt de clubkampioen naar voren.  Er is een onderscheid gemaakt in stalhouders-, junioren- en de seniorenrubriek. Ruiters  die deelnemen aan de bixie rubriek , F1 en F2 proeven, geen lescontract bij PSC ’n Langnjan hebben, of  niet in het bezit zijn van een geldig ruiterpaspoort  niet meedingen naar het clubkampioenschap.

 

CROSS

Als men wil deelnemen aan de cross dient de ruiter minimaal op F4 niveau te rijden om aan de cross deel te nemen . Bovendien dient de ruiter minimaal twee crosstrainingen gevolgd te hebben en tijdens de CK 2 dressuurproeven en een klassiek parcours hebben gereden. De cross is geen FNRS evenement. Er kunnen dus ook ruiters aan deelnemen die niet in het bezit van een ruiterpaspoort zijn.  Het hoogte-niveau voor de cross wordt dan op basis van de rij-ervaring door de instructeur  bepaald.

De cross is een extra rubriek en maakt geen onderdeel uit van het clubkampioenschap. Wel zijn er aparte prijzen voor de cross.

De puntentelling voor de cross is als volgt:

- iedere hindernis is 10 punten: bij een 1e weigering -2 / bij een 2e weigering -4 /  bij een 3e weigering -4

De tijd en het aantal strafpunten bepalen wie de winnaar wordt.

 

VEILIGHEIDSREGELS

Voor dressuur, klassiek springen en cross is een cap verplicht. Daarnaast is tijdens het springen en de cross een bodyprotector verplicht.  Bij de cross zijn voor de paarden peesbeschermers en evt. springschoenen verplicht. Hier wordt op gecontroleerd bij het inrijden.